|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - de gemeente
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Gemeente

De kerkelijke gemeente van de Maranathakerk bestaat uit ongeveer 600 leden. De kerkenraad, het bestuur van de kerk, bestaat uit het moderamen, de ouderlingen en de diakenen. Het moderamen, het dagelijks bestuur, bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en zorgt voor uitvoering van de door de kerkenraad genomen besluiten.

 

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter, de scriba, de voorzitter diaconie, de voorzitter kerkrentmeesters en een jeugdouderling.

 

Ouderlingen

De kerkelijke gemeente is opgedeeld in vier wijken, waarvan één seniorenwijk. In de wijkenteams hebben ouderlingen, pastoraal medewerkers, omzieners, een diaken en een jeugdouderling zitting. De ouderling, daarbij ondersteund door de pastoraal medewerkers en de overige leden van het wijkteam hebben een belangrijke taak voor wat betreft het pastoraat. Zij bezoeken gemeenteleden en organiseren wijkavonden.

 

Diakenen

De diakenen hebben als taak met de ingezamelde gelden de nood dichtbij en ver weg te verlichten. Binnen de diaconie zijn taken verdeeld en is er een diaken aangesteld voor het jeugddiaconaat en een diaken voor ZWO, zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

 

Ouderling speciale taak

Binnen de kerkenraad zijn er ouderlingen met een bijzondere taak:

- ouderling kerkrentmeester

- ouderling vorming en toerusting en evangelisatie

- ouderling jeugd

 

Uitgebreide informatie, adressen en telefoonnummers vindt u in het jaarboek. U kunt dit opvragen via de scriba. De contactgegevens van de overige moderamenleden vindt u op de contactpagina. 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |