|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 02-09-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 NB 36 zondag 2-9-2018

In de ochtenddienst gaat Ds. D. Bos uit Doetinchem voor en in de avonddienst zal Ds. A.D. Noordam uit Dordrecht onze voorganger zijn.

In beide diensten hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. A.D. Noordam uit Dordrecht voor te gaan en in de avonddienst Ds. L. de Jong uit Rotterdam.


Kindernevendienst

Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-8
Er is vandaag Jeugdkerk


Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor
diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Toelichting 1e collecte
De eerste collecte is (ook) bestemd voor Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors. Op zaterdag 1 september is er een sponsorwandeling in Giessenburg  voor dit doel georganiseerd. De opbrengst is dit jaar voor christenen in Pakistan, waar geweld tegen christenen, ontvoeringen, mishandeling gedwongen huwelijken en aanvallen op de kerk, regelmatig voorkomen.


Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:              
Gerie en Wim de Rover


Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Jasmijn Antelo
Volgende week:        
Sabine van Geffen


Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Harm en Arja Slob.


Zieken en mededelingen vanuit de gemeente
Deze week weer opgenomen, maar gelukkig ook weer thuis zr. Penning, van Brederodestraat 31.
Ontslagen uit Het Gasthuis br. De Bruyn, Bovenkerkseweg 31.

Opgenomen ter revalidatie in De Lange Wei wegens een gebroken enkel zr. Van Houwelingen, Bovenkerkseweg 25.

Bedankje
Ik wil iedereen hartelijk dank zeggen voor het meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Het Gasthuis.
Alle kaarten, telefoontjes en bezoekjes waren hartverwarmend.
Kees de Bruyn

Nieuws vanuit de Diaconie
De diaconie is voornemens om de jaarlijkse automatische incasso te laten uitvoeren tussen 24 en 29 september. Een automatische incasso, vindt alleen plaats bij gemeenteleden, die hier in het verleden schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken het bedrag bij uw bank storneren. (laten terugboeken) De incasso wordt bijgeschreven op IBAN nr NL69 RABO 0321.7025.14 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Giessenburg

KOM EN ZING MEE   

7 oktober  2018 om 9.30 uur

Een dienst met zang, muziek en medewerking van

World Servants actiegroep Giessenburg.

Het thema van deze dienst zal zijn   “ De kracht van communicatie “.

We willen u vragen liederen in te brengen voor deze dienst met betrekking tot dit thema.

U kunt de liederen inleveren tot en met zondag 16 september in de hal van de kerk of mailen naar  corinegrb@hotmail.nl . Zie hiervoor de bijlagen

 

Data ter herinnering
2 sep                           Jeugdkerk

15 sep.                        Jeugdkerk

22-23 september        Startweekend

28 sep.                        Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. J. Sterrenburg

7 oktober                    Kom en zing dienst
26 oktober                  Kinderbijbeldag

 

Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar Zr. Van Wijk in de Zes Molens. De bloemen worden weggebracht door Ben en Anneke Vonk.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,

e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

.

 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |