|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 09-09-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 37 zondag 9-9-2018

In de ochtenddienst gaat Ds. A.D. Noordam uit Dordrecht voor en in de avonddienst zal Ds. L. de Jong uit Rotterdam onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. A. Juffer uit Rhenen voor te gaan en in de avonddienst Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen
1-4

Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor
ZWO. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Bijzonderheden eerste collecte

De collecte is vandaag bestemd voor de Slachtoffers van de aardbevingen in Lombok, Indonesië.

Het Indonesische eiland Lombok is afgelopen weken zwaar getroffen door hevige aardbevingen. Het natuurgeweld kostte al aan ruim 450 mensen het leven. 350.000 Mensen zijn hun huis kwijt. Het christelijke noodhulpcluster (samenwerking tussen Red een Kind, Tear, EO metterdaad, Dorcas, ZOA en Woord en Daad) zorgt voor noodopvang in tenten, materiaal om de huizen weer op te bouwen en schoon drinkwater.   

 

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:              
Ineke en Gerard Dunnink

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Sabine van Geffen
Volgende week:        
Tessa Klop

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Liesbeth Ijzerman.

 

Zieken en mededelingen vanuit de gemeente
Deze week opgenomen in het ziekenhuis zr. Penning, van Brederodestraat 31.
Verder zijn er ook bij gemeenteleden thuis ziekte en zorg. Laat ons als gemeente om deze leden heen staan en aan het denken tijdens ons gebed.


 

 

Mededeling vanuit de diaconie:

De diaconie is voornemens om de jaarlijkse automatische incasso te laten uitvoeren tussen 24 en 29 september. Een automatische incasso, vindt alleen plaats bij gemeenteleden, die hier in het verleden schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken het bedrag bij uw bank storneren. (laten terugboeken) De incasso wordt bijgeschreven op IBAN nr NL69 RABO 0321.7025.14 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Giessenburg.

 

Startweekend
Op zaterdag 22 en zondag 23 september is het startweekend van de kerken.

Het thema is Met hart en ziel.

Hart en ziel. Dat gaat over bevlogenheid, over inspiratie, over wat ons beweegt om als christenen in de wereld te zijn. Het gaat ook over gezamenlijkheid, over samen delen.

Daar is voeding voor nodig, en verbondenheid met elkaar.

Die voeding en verbondenheid kunnen we beleven op

Zaterdagavond 22 september, tijdens een barbecue, bij de Maranathakerk. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd.

-Om 18.00 uur inloop BBQ, locatie de Stigt.

-Vanaf 18.30 uur start de BBQ.

-Rond 20.30 uur gaat de BBQ uit.

Ook daarna is er gelegenheid om samen elkaar te ontmoeten, te praten, tot

ca. 23.00 uur. Dan sluiten we de avond af.

U kunt zich hiervoor opgeven via de mail: jcstuij@gmail.com

of via een intekenformulier dat in de kerk ligt.

Geef ook even op als er dieetwensen zijn, dan kunnen we daar rekening mee houden.

AANMELDEN UITERLIJK 17 SEPTEMBER.

We  vragen wel een kleine bijdrage: 5 euro per kind tot 12 jaar, en anders 10.00  per persoon.

 

Op zondag is er na de dienst een taartenbuffet.

We geven daarbij ook graag aandacht aan degenen die niet in de gelegenheid zijn om wekelijks naar de kerk te komen.

 

Data ter herinnering
16 sep.            Jeugdkerk
22/23 sep.       Startweekend

28 sep.            Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. J. Sterrenburg

 

Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke felicitaties naar br. Kersbergen, Neerpolderseweg 63. De bloemen worden weggebracht door Petra Schreuders.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,

e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |