|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 23-09-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 39 zondag 23-09-2018

In de ochtenddienst gaat Ds. M. Kollenstaart uit Ottoland voor en in de avonddienst zal er geen dienst zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. J.T. Wolleswinkel uit Meerkerk voor te gaan en in de avonddienst Ds. P. van Veldhuizen uit H.I. Ambacht.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-4

Deze zondag is de Startzondag

Collecte  
Vandaag is de collecte bestemd voor één van de projecten, die de diaconie extra steunt, namelijk het werk van Gert-Jan en Kate Flickweert voor stichting www.hoopvoorafrica.nl in Oeganda.

De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgaven vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:              
Hans van der Mey en Martien Rietveld


Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Floor de Pater en Esmee Hengeveld
Volgende week:        
Mariëtte Abma

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de grote zaal van De Stigt.
De koffie wordt verzorgd door Joost en Meta de Groot.


Zieken en mededelingen vanuit de gemeente
Ontslagen uit het ziekenhuis, maar voor verder herstel opgenomen in Het Gasthuis
zr. Penning, van Brederodestraat 31.

Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis br. Piet Schakel, Bovenkerkseweg 70b.


 

”Jeugd van Vroeger”. Seizoen 2018 - `19.
Vanaf 2 okt. hopen we als de: “Jeugd van Vroeger’ voor het eerst elkaar, in het nieuwe seizoen,  weer te ontmoeten. Is het iets voor u, schroom niet, u bent hartelijk welkom. Om 10.00 u. is er koffie, tijd voor gesprek of een bijdrage. Rond 11.30 u. sluiten we de ochtend af.
Informatie bij: Rita de Bruyn:            652408
                        Dini en Dik Klaasse:   652834

Startweekend
Zaterdag starten we met de BBQ. Inloop vanaf 18.00 uur. Op zondag hebben we de startdienst.

Tijdens deze dienst  is er een korte quiz over het thema ''hart en ziel''.  De quiz is voor iedereen. Wilt u uw smartphone meenemen (voor zover u die heeft)? De quizvragen komen op de beamer. De antwoorden kunnen op de smartphone ingevuld worden (een 'kahoot'). Zorg ervoor dat die opgeladen is. Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd voor koffie, thee en limonade met het taartenbuffet.

World Servants :

Tweedehands kledingbeurs:

Op woensdag 10 oktober is er in De Rank een kledingbeurs.

vanaf vrijdag 5 oktober kan de winterkleding worden ingeleverd.

Zie voor adressen en meer informatie de poster in de hal .

De opbrengst is geheel voor World Servants.

 

Inmiddels ligt de zomervakantie weer achter ons en gaan we vol enthousiasme ons volgende actie jaar in. De teller staat inmiddels op ongeveer 42.000 euro. Dat betekent dat we bijna op de helft zitten van het benodigde bedrag! Inmiddels is ook duidelijk waar we precies heen gaan in Zambia op 20 juli 2019 en wat we daar precies zullen gaan doen. Graag vertellen we u hierover meer tijdens de “Kom en zing mee” dienst op 7 oktober as. Van harte welkom!

Samen met de stuurgroep hebben we voor het komende najaar ook alweer diverse acties bedacht en gepland. Zo zullen we eind oktober een wc papier actie houden, in november een stamppottenbuffet en in december een sinterklaasactie, kerstmarkt en zullen we dan het koude water in plonzen voor een nieuwjaarsduik! Over deze acties volgt tzt meer informatie.

 

En u kunt ons ook altijd blijven steunen en volgen, heel makkelijk :

Zoek op : www.geef.ws/giessenburg

 

 

 ‘Kom en zing mee’ dienst.
“De kracht van communicatie” Op zondag 7 oktober is er een speciale ‘Kom en zing mee’ dienst met medewerking van de World Servants Groep Giessenburg. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is mw. Bettie Woord uit Almere. Organist is dhr. Sjaak Kazen en muzikale medewerking wordt verleend door enkele World Servants jongeren. U bent allen van harte welkom. De World Servants groep zal zich ook presenteren in deze dienst en vertellen wat zij volgend jaar hopen te gaan doen in Zambia.

Van de diaconie:

De diaconie is voornemens om de jaarlijkse automatische incasso te laten uitvoeren tussen 24 en 29 september. Een automatische incasso, vindt alleen plaats bij gemeenteleden, die hier in het verleden schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken het bedrag bij uw bank storneren. (laten terugboeken) De incasso wordt bijgeschreven op IBAN nr NL69 RABO 0321.7025.14 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Giessenburg.

Nieuw binnen gekomen:
Br. J.A. van Houwelingen, Dorpsweg 108a, Hoornaar
En Patricia Colijn heeft aangegeven lid van onze kerk te willen blijven i.p.v. Noordeloos.
Br. M.A. van Pelt, v.Brederodestraat 34 heeft zich over laten schrijven naar de Grote Kerk in Gorinchem.

Br. E.B.P. Huizer, Bovenkerkseweg 60 is verhuisd naar Notarisappel 10, 3371 NE in beneden Hardinxveld.
 Een dochter van Tanno Swets Wilhelminalaan 39,  is naar Barneveld verhuisd maar blijft bij onze kerk als voorkeurlid.
Uitgeschreven: fam. A. Schaap, van Marlotstraat 9.

 

Data ter herinnering.

25 september Mannen vereniging

28 sept Maandsluiting Bredero’s Hof Dhr J,Sterrenburg
7 oktober jeugdkerk
21 oktober jeugdkerk
26 oktober kinderbijbeldag

Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar . br. Piet Schakel, Bovenkerkseweg 70b De bloemen worden weggebracht door
Cees Ijzerman.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,

e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |