|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 14-10-2018

www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 42 zondag 14-10--2018

In de ochtenddienst gaat Ds. W. Bisschop uit Breda voor en in de avonddienst zal Ds. D. Ophoff uit Gorinchem onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. Mw. A.T.J. Bouwman uit Papendrecht voor te gaan en in de avonddienst Ds. L. de Jong uit Rotterdam.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen
1-8

Collecte .
  Bestemming 1e collecte:
Sulawesi is hard getroffen door natuurgeweld. Er zijn duizenden doden en vermisten. De overlevenden hebben dringend medische zorg, voedsel en water nodig.

We kennen allemaal de beelden en berichten van de afgelopen week uit Indonesië.
 Sulawesi is zwaar getroffen door een krachtige aardbeving gevolgd door een metershoge vloedgolf. Er zijn al 2.000 doden geteld en er worden nog eens 5.000 mensen vermist. De basisvoorzieningen zijn verwoest waardoor er nauwelijks schoon water, voedsel en elektriciteit is. Mensen kunnen of durven niet meer in hun huizen te slapen en vragen om tenten en zeilen. 
Honderdduizenden mensen hebben nu hulp nodig

Uw gift kan in de collectezak, maar het is ook mogelijk een bankoverschrijving te doen naar het rekeningnummer van de diaconie NL69 RABO 0321 7025.14 o.v.v. Sulawesi. 


 De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgaven vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:              
Ellie zum Grotenhof en Leonie Velthuis

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Jasmijn Antelo
Volgende week:        
Bernadet Aantjes

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Corry Wageveld.

 

Zieken en mededelingen vanuit de gemeente

Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis br. D. de Jager, Warmoesstraat 26 te Gorinchem.
Opgenomen in het ziekenhuis zr. R. van Houwelingen, Bovenkerkseweg 25.
Mevr. Penning is vanuit het Gasthuis weer thuis gekomen.
Hr Harrewijn van de Brederodestr 3 is voor een kleine ingreep in het ziekenhuis geweest en inmiddels weer thuis.
Het nieuwe adres van Hr A.C. Boot is :de Lange Wei , Rembrandthof 85 Kamer 227,3372 VX Hardinxveld-Giessendam Tel :0184616774

Bedankje

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, kaarten en bloemen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en het gasthuis. Dit was een grote steun voor ons.

> Piet en Jenny Penning 


Data ter herinnering

26 okt.Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. H. van der Meij
26 oktober kinderbijbeldag

Beroepingswerk
Uw beroepingscommissie maakt goede voortgang. We hopen op korte termijn met meer concreet nieuws te kunnen komen.
Het werk is tijdens de vakantieperiode gewoon doorgegaan. Er zijn veel uitdagingen. Wij leven in een tijd dat ook predikanten eigen wensen hebben. Bijvoorbeeld liever geen 2x voorgaan per zondag maar ook liever geen 100% maar alleen 60-70% of juist wél 100% willen.
We hebben een oproep om te reageren gedaan op de site van PKN maar hebben daar weinig bruikbare respons op gekregen.
We zijn nu in gesprek met een predikant, we blijven heel actief, afgelopen maandag in de opening van de vergadering zei een commissielid  “Wat de toekomst brengen moge mij geleid des Heren hand”. En daar houden we ons aan vast.

Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar  fam. J. de Goei, Doetse Vliet 8.De bloemen worden weggebracht door Margriet Leendertse.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,

e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |