|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 21-10-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 43 zondag 21-10-2018

In de ochtenddienst gaat Ds. Mw. A.T.J. Bouwman uit Papendrecht voor en in de avonddienst zal ds. H.P. de Goede uit Werkendam onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. R. van der Zouwen uit Sleeuwijk voor te gaan en in de avonddienst Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen
1-4
Er is vandaag Jeugdkerk

Collecte
Vanmorgen is de collecte bestemd voor Kerk In Actie - Werelddiakonaat  
Leven van visserij in de bergen van Nepal - Nepal
De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed.
In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.
Trainingen
De UMN geeft trainingen aan de bevolking rond het meer om op de beste en meest duurzame manier vissen te kweken. Daarnaast ondersteunt UMN hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel mogelijk is. Ze trainen mensen om hun eigen bedrijf op te zetten. Zo zijn in de afgelopen jaren mensen begonnen met het opzetten van een geiten- en een groentebedrijf. Dankzij de ondersteuning op het gebied van landbouw, visserij en toerisme, stijgen de
inkomsten en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
 De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgaven vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:              
Leida en Aart van de Haven

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Bernadet Aantjes
Volgende week:        
Tessa Klop en Esmee Hengeveld

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Camiel en Corine Groffen.

 

Zieken en mededelingen vanuit de gemeente

Dondermiddag is Janet Schep gevallen, en heeft haar heup gebroken, zij is gisterenavond nog geopereerd.Ze verblijft in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem.

Mevr R van Houwelingen is tijdelijk in het gasthuis. 
Aanstaande donderdag wordt ze aan haar de voet geholpen, 
het is een onzekere tijd omdat ze niet goed weten wat er gaat gebeuren.

Zoals velen van u misschien al hebben gehoord is er bij Anke Verspui een tumor in haar hoofd geconstateerd.

Anke wacht nu op tijding voor een bestraling van de tumor.
We leven van harte met Anke en haar partner Cor Verhoeven mee.
Anke had zelf de behoefte aan een woord van dank voor zoveel liefde, warmte, goede gedachten, gebeden, kracht en voelen zich gedragen in vertrouwen.
Het is ons zo dierbaar, zo laat zij weten.

Per 13 oktober jl. zijn Albert en Marjon de Jong en Fenna enLars verhuisd naar Apollostraat 15, 3371 XB  Hardinxveld-Giessendam.

 

Data ter herinnering

26 okt.Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. H. van der Meij
26 oktober Kinderbijbeldag

Vanuit de kerkenraad.

Vorige week heeft de kerkenraad vergaderd. Eén van de onderwerpen op de agenda was de inzet van hulp in het pastorale werk. Inmiddels hebben we al meer dan een jaar geen predikant meer en in de periode daarvoor had Ds. Van den Hout zo’n 1,5 jaar lang ‘vrijstelling van werkzaamheden’ waardoor hij geen pastorale bezoeken mocht afleggen. Dat betekend dat de pastorale zorg al die tijd door vrijwel alleen de ouderlingen en pastoraal medewerkers werd gedragen. Enerzijds merken we dat dit in sommige wijken een zware last voor de ambtsdragers is en anderzijds voert een predikant een andersoortig gesprek dan een ambtsdrager. Wij hebben gesignaleerd dat er behoefte is aan ondersteuning door een predikant en hebben een prettig contact met Ds. Christien Flier uit Sleeuwijk die deze taak graag op zich neemt. Zij zal in goed overleg met de ambtsdragers een aantal bezoeken per week gaan doen. Vind u het fijn als u ook eens een bezoek van haar krijgt neemt u dan even contact op met uw ouderling of pastoraal werker.

In  het stukje hieronder stelt mevrouw Flier zich aan u voor.

Hartelijke groet,

Wim van Oosterom, voorzitter .

 

 

 

 

Mijn naam is Christien Flier

Sinds 1992 ben ik predikant en heb op diverse plaatsen gewerkt. Eerst in Indonesië als zendingspredikant, daarna als geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Scheveningen en daarna als gemeente-predikant in Helmond. Vanaf november 2015 ben ik verbonden aan de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk. Daar werk ik o.a. samen met mijn man Leo Oosterom. We vullen 1 fte. Voor de andere 50% is Leo verbonden aan de landelijke kerk als interim-predikant. We hebben drie kinderen die sinds enige tijd allemaal zelfstandig wonen.

Op uw vraag om een aantal uren pastoraal werk te doen in uw gemeente ga ik graag in. Dat houdt in dat ik beschikbaar ben op de donderdagmiddag. Ik zal het team van ouderlingen en pastorale medewerkers ondersteunen daar waar zij merken dat er behoefte is aan een gesprek met een predikant. In overleg is mijn taak dus beperkt tot bezoek aan hen die door levensomstandigheden behoefte hebben aan geestelijke zorg. Verder is afgesproken dat ik geen uitvaarten zal leiden.

Hopelijk zult u spoedig een nieuwe eigen predikant mogen begroeten. In de tussentijd zie ik ernaar uit om te helpen daar waar dat nodig is.

Met vriendelijke groet,

Ds. Christien Flier

Tel. 0183-851332

flier@ontmoetingskerksleeuwijk.nlOrgelrepertoire Zondag 21 oktober 18.30 uur
Regelmatig krijg ik de vraag te horen welke orgelmuziek er tijdens een Kerkdienst gespeeld is.
Hierbij heb ik het plan opgevat om als bijlage bij de Nieuwsbrief voorafgaande aan de zondag eea te vermelden ter info.
Repertoire
Voor de dienst            Passacaglia – Dietrich Buxtehude
Na de dienst               Alla Marcia – Thomas Adams
Info
*Passacaglia – Dietrich BuxtehudeEen Passacaglia is waarschijnlijk ontstaan uit een 16e eeuwse Spaanse dans.
In de bas (gespeeld op het pedaal) wordt steeds hetzelfde motief gespeeld.
De handen spelen hierboven een soort meerstemmige variaties.
Als orgelwerk ontstaan in de Barok (1600 – 1750).
Dietrich Buxtehude (1637? – 1707) was een Deens-Duitse musicus die o.a. door zijn orgelwerken van grote invloed geweest is op de Noord-Duitse Barok. Ook Johann Sebastian Bach was een groot bewonderaar van hem.
* Alla Marcia – Thomas Adams
Zoals de titel het al aangeeft is het een compositie die in een mars-tempo gespeeld wordt.
Thomas Adams (1785 – 1858) werkte als organist in meerdere grote kerken in Londen.
Voor meer info verwijs ik naar o.a. “Wikipedia”
Op youtube zijn enkele (gedeeltelijke) opnames te horen.
Met muzikale groet,

Sjaak

 

WC papier World Servants :
Vanaf woensdag31 oktober tot zaterdag 3 november komen wij bij u thuis langs om WC papier te verkopen.
e opbrengst komt weer geheel ten goede aan ons project.
Dus wacht even met kopen van nieuw wc papier en koop het als wij bij u langs komen. Twee vliegen in klap;  Wc papier van prima kwaliteit voor een goede prijs en u steunt direct het project.
U kunt ook vooraf bestellen , zie de lijst hiervoor in de hal incl de prijzen.
Namens de gehele WS groep,
www.geef.ws/giessenburg  

Vrijdag 26 oktober gaat Gerrit Muis weer naar Sri-Lanka.

Het wordt een lange reis waarin hij alle projecten van Stichting Projecthulp Sri Lanka hoopt te kunnen bezoeken.

De Stichting bestaat dit jaar al 40 jaar.

Gerrit en Marian zijn denkbaar dat ze zoveel voor de mensen in Sri-Lanka kunnen betekenen en dat ze door zoveel mensen worden gesteund bij hun werk.


Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar
ter bemoediging naar de familie De Jager, Warmoesstraat 26 te Gorinchem. En worden weggebracht door Margreet Aantjes.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,

e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |