|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 04-11-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 45 zondag 4-11-2018

In de ochtenddienst gaat mevr. ds. C. Flier uit Sleeuwijk.voor en in de avonddienst zal
Ds. J. Kaai uit Giessenburg onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds Yvette Pors voor te gaan en in de avonddienst Ds. A.D. Noordam uit Dordrecht. (Zie voor extra informatie over de morgendienst de bijlage)


Kindernevendienst

Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-4

Er is vandaag Jeugdkerk.

Dankdienst voor gewas en arbeid
Op 7 november is er een avonddankdienst voor gewas en arbeid.
Voorganger is Kand. W. Nijsse uit Amsterdam
In de ochtend is er een speciale dienst voor kinderen. ds. J. Holtslag gaat deze dienst voor. Zie verdere informatie verderop in de nieuwsbrief.

Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor ZWO. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Collectebonnen
Maandag 5 november is er weer gelegenheid om collectebonnen te kopen in de Stigt.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:               Corry van de Berg en Manuela de Pater

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Floor de Pater
Volgende week:         Mariëtte Abma

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Harm en Arja Slob.

 

Zieken en mededelingen vanuit de gemeente
In het ziekenhuis verblijft nog zr. R. van Houwelingen, Bovenkerkseweg 25. Deze week is zij nogmaals geopereerd.

Data ter herinnering
4 november:   jeugdkerk
6 november:   De jeugd van vroeger bezoekt 'de kleine winkelier' in museum Het Reghthuys.
6 november:   Jaarfeest club Immanuel
7 november:   Dankdag (informatie over de dienst in de morgen verderop in de nieuwsbrief)
16 november: Stampotbuffet (informatie verderop in de nieuwsbrief)
18 november:             jeugdkerk
25 november: laatste zondag kerkelijk jaar
30 november stapeldiner (informatie verderop in de nieuwsbrief)
2 december:   jeugdkerk
4 december:   jeugd van vroeger
16 december:             jeugdkerk
22 december:             Licht in de polder – Kerst theater wandeling
23 december:             Kinderkerstfeest

Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke felicitaties naar zr. M. van Tuijl-Timmer, Van Hardenbroekstraat 12. De bloemen worden weggebracht door Lyda Aantjes.

Nieuws vanuit de commissie Vorming en Toerusting
Voor onze Toerusting en Vorming organiseren we vanuit de gezamenlijke kerken van Giessenburg drie avonden over de heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid.

Tijdens de eerste avond hebben we geleerd over de heilige Geest door het Oude Testament.

De tweede avond besteden we aan het leren kennen van de heilige Geest door Jezus en de Nieuwtestamentische brieven.

De derde avond proberen we de opgedane kennis toe te passen: de heilige Geest en wij.

De 2e sessie vindt plaats op 15 november in de Oude School en we sluiten op 29 november af in de Stigt. De avonden worden weer verzorgd door Metta Wierenga (docent NT bij het Evangelisch College) en starten om 20:00 uur.

Hebt  u de eerste avond gemist?   Dat is jammer maar zeker geen belemmering om de 2e en / of 3e avond te bezoeken. We nodigen u en jou van harte uit om deel te nemen! ( Er geldt een onkosten bijdrage van € 2,50 per persoon per avond)

Kinderkerstfeest
Oproep kinderkerstfeest!      

Op zondag 23 december om 16.30 uur is het kinderkerstfeest.

Tijdens het kinderkerstfeest willen we weer een musical opvoeren.

Deze musical gaan we op zaterdag 22 december tussen 10.00 en 15.00 uur instuderen.

Zit je op de basisschool, heb je zin om mee te spelen en kun je er op beide dagen bij zijn?

Geef je dan op voor vrijdag 9 november bij:

Wilma Liet   5lietjes@casema.nl  of  Wilma Krijgsman  leo-wilma@zonnet.nl


Nieuws vanuit de commissie van beheer
-           Reanimatie
De kosters en een aantal gemeenteleden hebben vorige week opnieuw een reanimatie cursus gevolgd om het geheugen weer op te frissen als het gaat om helpen bij hartfalen. Inmiddels is ook het AED apparaat opnieuw gecontroleerd en verplaatst naar de ingang van de Stigt.

-           Warmte-isolatie
Ook is het onderzoek naar de warmte-isolatie van het schuine dak afgerond en is een proef uitgevoerd om de isolatieplaten opnieuw te bevestigen. Als deze proef na warmtemeting geslaagd blijkt te zijn, zal de isolatie van heel het dak aangepakt worden.

-           Leuning
Op verzoek van de kerkenraad is voor toegang naar het podium, een leuning geplaatst.

-           Verwarming

De thermostaten en de regeling van de verwarming zijn aangepast. De kerk is nu verdeelt in een aantal zones, een oostkant en een westkant kerkzaal, een zone voor de hal en een voor de ontmoetingsruimte. Tevens kunnen de kosters nu thuis via een speciale app de opwarming in de kerk voor de dienst al controleren.

 

Nieuws vanuit de diaconie
Een beetje hulp graag!!

De diaconie krijgt de laatste tijd veel verzoeken uit de gemeente om gemeenteleden wat extra te ondersteunen in zorg en aandacht.

Zó is er een vraag om een gemeentelid náár en ván het ziekenhuis te begeleiden om zijn vrouw te bezoeken.

Een verzoek om bij iemand thuis, zo nu en dan even op bezoek te gaan zodat de partner in die tijd ook even wat anders kan gaan doen.

Ook het bezoeken van een gemeentelid in de Tiendwaerd, waar al een mooi schema van bezoeken voor is tot 1 januari, moet weer verlengd worden voor 2019. Een paar extra gemeenteleden zou de druk wat verlichten.

De meesten van u zullen weten om wie het gaat.

Wij horen als diaconie veel dankbaarheid van betrokkenen, dat een aantal van u dit tot nu doet en we zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u contact met ons opneemt, wanneer u ook iets wilt betekenen.

De bovenstaande situaties zijn allen overdag, maar er kunnen ook verzoeken komen die anders van aard zijn.

U kunt zich (mondeling) opgeven bij een van de diakenen, maar het kan ook via de mail of hoe dan ook.

Babs van Berkel, Petra van Tuijl, Hein van den Boomgaard, Benno Abma en Piet Schakel

(p.schakel@wsrl.nl)

 

Dankdagdienst voor de kinderen op 7 november
Dit is het thema van de kerkdienst voor kinderen op dankdag D.V. woensdag  7 november 2018. Ds. Holtslag uit Giessen-Nieuwkerk zal dit thema toelichten aan de hand van Markus 12 : 41-44 over de arme weduwe.

De collecte is bestemd voor fam Qazi. May, Lya en Amy zijn in de zomervakantie met hun vader en moeder voor een jaar naar Thailand gegaan om daar de zendingswerkers te ondersteunen met ICT taken en werken op de school van de kinderen van de zendingswerkers. Zij zijn afhankelijk van giften om dit werk te doen. Daarom willen we de Dankdagcollecte bestemmen voor de stichting Interserve waaraan zij verbonden zijn. 

Hoewel we natuurlijk ontzettend blij zijn met uw gaven, hierbij het verzoek om uw kind(eren) enkel muntgeld mee te geven en geen collectebonnen.

De dienst begint om 8.45 uur in de Maranathakerk aan de Peursumseweg te Giessenburg. Het is een gezamenlijke dienst van de drie Giessenburgse kerken in samenwerking met basisschool “CBS de Hoeksteen”.

De kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school, waarna alle kinderen gezamenlijk naar de kerk lopen.

 

Uiteraard zijn ook ouders, verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom om de dienst bij te wonen. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig (wij verzoeken u kinderen jonger dan 3 jaar bij de oppas te brengen).

 

De commissie Kerk School Gezin

 

    Stamppotbuffet World Servants 
Op 16 november aanstaande organiseert World Servants een stamppotbuffet in De Stigt (bij de Maranatha kerk). Leuk voor het hele gezin, jong en oud. Geniet van de gezelligheid met elkaar, wat drinken en een bord met heerlijke stamppot! Het menu bestaat uit boerenkool, hutspot, zuurkool en andijvie. Als afsluiting is er koffie/thee/limonade en wat lekkers.

De inloop is om 17:45 en het begint om 18:00. De kosten voor een kind t/m 12 jaar is €10,- en voor een volwassene €15,- graag contant aan de deur betalen. U/jij kan zich opgeven via stamppotbuffetWS@gmail.com of    06-42760655. Tot de 16e!

 

Stapeldiner jeugdwerk

Binnenkort is het weer zover! We gaan het stapeldiner organiseren. Ieder jaar horen we zóveel enthousiaste reacties. Dit jaar staat het stapeldiner gepland op 30 november. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is om 19.00 uur, het hoofdgerecht vanaf 19.45 en het nagerecht om 20.45. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Emma Trouwborst emmatrouwborst@gmail.com of te bellen naar Marit vd Sande 0184 653051of een briefje door de bus te doen bij van Marlotstraat 1.

Wilt u het volgende aangeven bij uw aanmelding.

-           welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen

-           hoeveel jongeren er maximaal mogen komen

-           uw mailadres èn huisadres

- t         elefoonnummer waarop u tijdens de avond (indien nodig) bereikbaar bent. 

Na aanmelding ontvangt u van ons meer informatie.

Voor de jeugd die graag wil deelnemen aan het stapeldiner kunnen jullie je opgeven bij Liesbeth IJzerman lc.ijzerman@kpnmail.nl of bel naar 0610845362.

Graag opgeven voor 19 november.

Alvast ontzettend bedankt! We kijken er naar uit!

 

Orgelrepertoire Zondag 4 november 9.30 uur

Repertoire

Voor de dienst            Sonata – Giovanni Battista Pergolesi

Tijdens collecte          Prière – Théodore Salomé

Na de dienst               Fanfare – Théodore Dubois

Info

*Sonata – Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)

In zijn korte leven is de Italiaanse componist Pergolesi vooral bekend geworden door zijn Opera’s en Kerkmuziek.

Van de weinig instrumentale muziek speel ik vanmorgen een “Sonata” (een instrumentale compositie bedoeld als studie-materiaal).

Een van de kenmerken is dat met enige regelmaat “hetzelfde” is te beluisteren.

*Prière – Théodore Salomé (1834 – 1896)

Prière is een ingetogen compositie met als betekenis een gebed.

Théodore Salomé was een Franse organist beroemd in o.a. Parijs waar hij beroemde orgels uit die tijd bespeelde.

* Fanfare – Théodore Dubois (1837 – 1924)

Een “Fanfare” is een marciale compositie die vnl gespeeld kan worden (liturgisch bezien) na afloop van de kerkdienst.

Dubois was een groot Frans componist, organist (“Dôme des Invalides’ en “Sainte-Marie-Madeleine” en koordirigent (“Ste-Clotilde”).

 

Voor meer info verwijs ik naar o.a. “Wikipedia”

Op youtube zijn enkele (gedeeltelijke) opnames te horen.

Orgelrepertoire Zondag 4 november 18.30 uur

Tijdens de avonddienst hoop ik improvisatorisch orgelspel ten gehore te brengen.

Met muzikale groet,

Sjaak

 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,

e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com


 

 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |