|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 11-11-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 46 zondag 11-11-2018

In de ochtenddienst gaat Ds. Y. Pors uit Klarenbeek voor en in de avonddienst zal Ds. A.D. Noordam uit Dordrecht onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Dhr. Veltrop uit Vianen voor te gaan en in de avonddienst Ds. W. van Herwijnen uit H.I. Ambacht.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-8

Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor de algemene reserve van de Diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.


Gastheer/gastvrouw

Vanochtend:               Ad en Hilda Krijgsman

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Mariëtte Abma
Volgende week:         Sabine van Geffen

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Liesbeth Ijzerman.

 

Data ter herinnering 

13 november  Mannenvereniging Paulus
16 november: Stampotbuffet (informatie verderop in de nieuwsbrief)
18 november:             jeugdkerk
25 november: laatste zondag kerkelijk jaar
30 november stapeldiner (informatie verderop in de nieuwsbrief)
2 december:   jeugdkerk
4 december:   jeugd van vroeger
16 december:             jeugdkerk
22 december:             Licht in de polder – Kerst theater wandeling
23 december:             Kinderkerstfeest

Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar zr. Janet Schep, Wetering 18. De bloemen worden weggebracht door Ben en Anneke Vonk.


Mededeling vanuit de kerkenraad

Voorganger in de ochtenddienst Ds. Yvette Pors. Onze nieuwe predikant? Zondag in de ochtenddienst is Ds. Yvette Pors uit Klarenbeek onze voorganger. Ik hoop dat we een mooie dienst met elkaar hebben. Na de dienst kunt u nader kennismaken met Yvette onder het genot van een kopje koffie in de ontmoetingsruimte.Maandagavond 12 november is er een gemeente avond in De Stigt om 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. Op deze avond is er een verslag van de beroepingscommissie, kunt vragen stellen aan beroepingscommissie en moderamen en hopen we van u te horen of u positief staat tegenover Yvette Pors als onze nieuwe predikant. Op donderdag 15 november neemt de kerkenraad een besluit of er een beroep wordt uitgebracht op haar. We rekenen op uw komst naar de gemeente avond. Heeft u vervoer nodig naar De Stigt, laat mij dat dan even weten.

Wim van Oosterom, voorzitter


Geboren

Op 15 oktober is bij Kate en Gertjan Flikweert  Isaiah Neil geboren. Isaiah woog iets meer dan 3,5 kilo en was 53 cm lang bij zijn geboorte. Isaiah (Al-zee-aa) is de Engelse versie van Jesaja en betekent "redding komt van Jehovah." Voor de geboorte van Isaiah verblijven Gertjan, Kate en Benjamin tijdelijk in Michigan in de VS. In december hopen ze weer terug te keren naar Oeganda.


 Stamppotbuffet World Servants 

Op 16 november aanstaande organiseert World Servants een stamppotbuffet in De Stigt (bij de Maranatha kerk). Leuk voor het hele gezin, jong en oud. Geniet van de gezelligheid met elkaar, wat drinken en een bord met heerlijke stamppot! Het menu bestaat uit boerenkool, hutspot, zuurkool en andijvie. Als afsluiting is er koffie/thee/limonade en wat lekkers.

De inloop is om 17:45 en het begint om 18:00. De kosten voor een kind t/m 12 jaar is €10,- en voor een volwassene €15,- graag contant aan de deur betalen. U/jij kan zich opgeven via stamppotbuffetWS@gmail.com of    06-42760655. Tot de 16e!

 

Stapeldiner jeugdwerk

Binnenkort is het weer zover! We gaan het stapeldiner organiseren. Ieder jaar horen we zóveel enthousiaste reacties. Dit jaar staat het stapeldiner gepland op 30 november. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is om 19.00 uur, het hoofdgerecht vanaf 19.45 en het nagerecht om 20.45. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Emma Trouwborst emmatrouwborst@gmail.com of te bellen naar Marit vd Sande 0184 653051of een briefje door de bus te doen bij van Marlotstraat 1.

Wilt u het volgende aangeven bij uw aanmelding.

-           welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen

-           hoeveel jongeren er maximaal mogen komen

-           uw mailadres èn huisadres

-           telefoonnummer waarop u tijdens de avond (indien nodig) bereikbaar bent. 

Na aanmelding ontvangt u van ons meer informatie.

Voor de jeugd die graag wil deelnemen aan het stapeldiner kunnen jullie je opgeven bij Liesbeth IJzerman lc.ijzerman@kpnmail.nl of bel naar 0610845362.

Graag opgeven voor 19 november.

Alvast ontzettend bedankt! We kijken er naar uit!

 

Orgelrepertoire Zondag 11 november 18.30 uur

Voor aanvang kerkdienst

* Improvisatie over “Sint Maarten, strijdbaar man” (Lied 744) – Sjaak Kazen

11 november is de naamdag van Sint Maarten (± 316 – 397), bisschop van Tours.

Hij was een belangrijke grondlegger van het Katholieke Christendom in Gallië.

Het feest heeft het karakter van een Lichtjesfeest (o.a. door de kinderen die met hun lampion langs de deuren gaan), waarop het snoepgoed niet ontbreekt.

In het Nieuwe Liedboek staan enkele liederen vermeld over “Geloofsgetuigen” (zie Lied 737 t/m 745).

 

Na afloop kerkdienst

*Fantasie in de stijl van een “Sortie” (= compositie gespeeld na afloop van de kerkdienst)

 

Met muzikale groet,

Sjaak

 

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,
e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com


Mededeling vanuit de redactie van de nieuwsbrief.
Heeft u mededelingen omtrent zieke gemeenteleden, kunt u dit voor vrijdag 17.00 uur doorgeven aan de scriba. Mailadres: scriba.gerkerk@giessenburg.nl.


 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |