|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 18-11-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 47 zondag 18-11-2018

In de ochtenddienst gaat Dhr. Veltrop uit Vianen voor en in de avonddienst zal Ds. W. van Herwijnen uit H.I. Ambacht onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. A.T. van Blijderveen uit Veenendaal voor te gaan en in de avonddienst Ds. B. v.d. Linden uit Waalwijk.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-4

Er is vandaag Jeugdkerk

Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor gemeentelijke activiteiten. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang vragen wij uw bijdrage voor het onderhoudsfonds.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:               Jopie en Cees de Winter

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Sabine van Geffen
Volgende week:           Jasmijn Antelo

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Petra van Tuijl.


Bedankje 

U heeft mij, na mijn heupoperatie, verrast met kaarten, bloemen, bezoekjes en telefoontjes.

Het was hartverwarmend.

Hartelijk dank,

Janet Schep


Data ter herinnering
18 november: Jeugdkerk
25 november: laatste zondag kerkelijk jaar
30 november: Stapeldiner (informatie verderop in de nieuwsbrief)
30 november: Maandsluiting Bredero’s Hof, ds. M. Dubbelman
2 december:   Jeugdkerk
4 december:   Jeugd van vroeger
6 december:   Jeugdkerk
11 december: Mannenvereniging
16 december: bevestigingsdienst Lars van der Heiden als jeugddiaken
16 december: Top 2000 dienst (zie informatie verderop in de nieuwsbrief)
20 december: Kersmiddag senioren
22 december: Licht in de polder – Kerst theater wandeling
23 december: Kinderkerstfeest
28 december: Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. W.J. van Iperen

Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar br. Henk van der Zouwen. De bloemen worden weggebracht door Petra Schreuders.

Nieuws vanuit de Kerkenraad.|
We gaan een beroep uit brengen!
Vorige week zondag is Ds. Yvette Pors bij ons voorgegaan en heeft u na afloop van de dienst met haar kennis kunnen maken. Afgelopen maandag hebben we met elkaar een fijne gemeenteavond gehad met als vraag of wij in Yvette onze nieuwe predikant zien. Naar aanleiding van de gemeenteavond en de kerkenraad van afgelopen donderdag kan ik u meedelen dat wij een beroep op Ds. Yvette Pors gaan uit brengen. Yvette heeft zelf al aangegeven dat zij graag naar Giessenburg komt. Dat neemt niet weg dat we pas zekerheid hebben op het moment dat Yvette het beroep aanvaard heeft.

Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van Ds. Pors) dienen binnen vijf dagen na de bekendmaking te worden ingediend bij de kerkenraad.

Gemeente avond.
Op 26 november vindt de gemeenteavond plaats met ruimte voor het verslag van de vorige vergadering, de begrotingen en mededelingen vanuit de jeugd, diaconie en kerkrentmeesters. Na de pauze vindt er een korte presentatie plaats over het pastoraat. Binnen de sectie pastoraat is er een zoektocht gaande hoe het pastoraat zo ingericht kan worden dat ook bij een minimale bezetting van ambtsdragers het werk zo goed mogelijk gedaan kan worden. Daarbij komen allerlei vragen boven zoals hoe vaak er een bezoek- of contactmoment moet zijn, of er meer gemeente- of thema avonden moeten worden georganiseerd, hoe kan een rustige wijk een drukke wijk ondersteunen, etc. We willen graag actief met u aan de slag gaan om te ontdekken waar de prioriteiten moeten liggen. Welke vormen van pastoraat u belangrijk vindt en wat voor thema avonden er georganiseerd moeten worden.  Kortom, een avond waar we graag van u willen horen hoe u tegen het pastoraat aan kijkt.

Pastorale ondersteuning van Ds. Christien Flier.
Enkele weken geleden heb ik u geïnformeerd over Christien Flier die ons in het pastoraat zou komen ondersteunen zolang we geen predikant hebben. Kort geleden is zij ook bij ons voor gegaan. Helaas heeft zij mij deze week laten weten door omstandigheden haar opdracht bij ons terug te leggen. Dat betekend dus dat alle pastorale taken en ondersteuning voorlopig bij de ouderlingen en pastoraal medewerkers blijft liggen.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
Wim van Oosterom, voorzitter

World Servants
Sinterklaas is weer in het land en dat moet gevierd worden. Hoe kan dit nu beter dan dit te combineren met het goede doel?!  World Servants heeft Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten gevraagd of zij mee willen helpen geld in te zamelen voor de werkvakantie! Uiteraard wilde de Goedheiligman ons helpen en heeft een aantal vrije gaatjes in zijn agenda gevonden. Op zaterdag 1 december van 16.00 – 20.00,  woensdag 5 december van 17.00 – 20.00 en op zaterdag 8 december van 16.00- 20.00 kan hij langskomen om uw ( klein) kinderen een onvergetelijk Sinterklaasfeest te geven! De bijdrage die gevraagd wordt is 25 euro voor een bezoek van een kwartier. Voor reserveringen kunt u mailen naar wsgiessenburg@hotmail.com

Stapeldiner

Binnenkort is het weer zover! We gaan het stapeldiner organiseren. Ieder jaar horen we zóveel enthousiaste reacties. Dit jaar staat het stapeldiner gepland op 30 november. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is om 19.00 uur, het hoofdgerecht vanaf 19.45 en het nagerecht om 20.45. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Emma Trouwborst emmatrouwborst@gmail.com of te bellen naar Marit vd Sande 0184 653051of een briefje door de bus te doen bij van Marlotstraat 1.

Wilt u het volgende aangeven bij uw aanmelding.

- welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen

- hoeveel jongeren er maximaal mogen komen

- uw mailadres èn huisadres

- telefoonnummer waarop u tijdens de avond (indien nodig) bereikbaar bent.

Na aanmelding ontvangt u van ons meer informatie.

Voor de jeugd die graag wil deelnemen aan het stapeldiner kunnen jullie je opgeven bij Liesbeth IJzerman lc.ijzerman@kpnmail.nl of bel naar 0610845362.

Graag opgeven voor 19 november.

Alvast ontzettend bedankt! We kijken er naar uit!

Bericht vanuit de jeugd
Even voorstellen….
Samen met veel jeugdwerkers zetten wij ons in om onze jeugd een passend programma te bieden ter ondersteuning van hun geloofsontwikkeling en hen thuis te laten voelen in onze gemeente. Het afgelopen seizoen zijn wij als jeugdwerkers hierbij ondersteund door Lizanne Lanser. Enkele weken geleden heeft u kunnen lezen in de nieuwsbrief dat Lizanne met een switch van loopbaan niet meer beschikbaar is voor onze gemeente. We zijn op zoek gegaan naar een vervanger en hebben deze gevonden in Hans de Wit. Hans is jongerenwerker, woont in H.I. Ambacht en is 45 jaar. Een uitgebreid CV van Hans vindt u op www.mozaihk.nl. Hans zal voor de 16+ groep wekelijks en de 19+ groep maandelijks de gespreksgroep begeleiden en bijbelstudie geven. Ook in geloofsvragen van ons als jeugdwerkers kan Hans ons bijstaan. Wij heten Hans welkom (vorige week was hij al in ons midden) en succes bij zijn werkzaamheden in onze gemeente. Denk je als je dit leest “ik wil graag aansluiten bij een groep”, dan kun je voor info bij Manuela de Pater (jeugdouderling) terecht.

Top 2000 dienst
16 december 2018 hopen we in de avonddienst weer op massale belangstelling. De top 2000 dienst werd vorig jaar zo enthousiast ontvangen dat de evangelisatiecommissie niet anders kon dan weer een dienst rondom nummers uit de popmuziek te organiseren. De band 4Tune komt graag bij ons spelen en de dienst wordt geleid door ds. Ries van der Zouwen. Het thema “ Kan iemand het licht aandoen” heeft uiteraard een verbinding met advent, maar ook met veel teksten waar het verlangen naar licht, vrede en een betere wereld in voor komen. De dienst is bij uitstek geschikt om eens iemand mee te vragen die niet (meer) zo vaak de kerk bezoekt. We hopen op veel vertrouwde én nieuwe gezichten.
Met vriendelijke groet namens de evangelisatiecommissie, Wim Nunninga

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief, e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

 

Mededeling vanuit de redactie van de nieuwsbrief. Heeft u mededelingen omtrent zieke gemeenteleden, kunt u dit voor vrijdag 17.00 uur doorgeven aan de scriba. Mailadres: scriba.gerkerk@giessenburg.nl.

 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |