|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 30-11-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 49 zondag 2-12-2018

In de ochtenddienst gaat Ds. J. Compagner uit Woerden voor en in de avonddienst zal Ds. L. van Wingerden uit 's Hertogenbosche onze voorganger zijn.
In beide diensten vieren we het Heilig Avondmaal.
Het zondag de 1e Advents zondag

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk voor te gaan en in de avonddienst Ds. M. Kollenstaart-Muis uit Ottoland.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-8

Jeugdkerk
Er is jeugdkerk.

Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgaven vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Collectebonnen
Maandag kunnen er weer collectebonnen worden gekocht.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:   Ineke en Gerard Dunnink

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Inge van Geffen
Volgende week:         Tessa Klop

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Ad en Hilda Krijgsman.

 

Zieken en mededelingen vanuit de gemeente

Mevr R van Houwelingen Bakker is ontslagen uit het ziekenhuis .
Tevens bericht ontvangen dat zr. Bea van Leeuwen,, is opgenomen in de hospice in Leerdam

 

Vanuit de kerkenraad.

In een eerder bericht heb ik u verteld dat we Ds. Flier bereid hadden gevonden om de    pastorale zorg in onze gemeente te ondersteunen. En ook heb ik bericht dat zij helaas door omstandigheden haar opdracht terug nam.

Inmiddels ben ik blij dat ik kan meedelen dat Ds. Kaai dit graag op zich neemt. Hij zal in goed overleg met de ambtsdragers een aantal bezoeken per week gaan doen.

Vind u het fijn als u ook eens een bezoek van hem krijgt neemt u dan even contact op met uw ouderling of pastoraal werker.

         Hartelijke groet,

         Wim van Oosterom, voorzitter

         

          Diaconie

 

Avondmaal

 

Vandaag vieren wij in beide diensten het Heilig Avondmaal.

De vorige keer bereikte ons wat vragen over de procedure in de morgendienst, vandaar nu nog even een korte uitleg:

Het brood wordt in één schaal per vak doorgegeven, aan het einde van de rij staat een diaken om het brood door te geven aan de volgende rij.
Vervolgens wordt als eerste de druivensap doorgegeven direct gevolgd door de beker wijn en ook hier zal de diaken aan het einde van iedere rij de bekers doorgeven.
Als één van de bekers dreigt op te raken zal de diaken deze meenemen en een volle beker bij het liturgisch centrum halen en wordt de deling voortgezet.

 

Aktie voedselbank.

 

Om met kerst wat extra's voor de gebruikers van de voedselbank te kunnen doen heeft de

Voedselbank Giessenlanden gevraagd of wij weer een inzameling willen houden in de kerk. Op zondag 2 en 9 december zal er daarom weer een winkelwagen in de kerk staan die u kunt vullen.

Op maandag 10 december zorgt de diaconie dat de ingezamelde producten bij de voedselbank worden afgeleverd.

Natuurlijk zien we het liefst dat u houdbare producten voor de afnemers van de voedselbank inlevert.

 De volgende opsomming geeft u daarbij wat houvast:

koffie, blikje fruit, pot groenten, blik soep, blikje vis, potje jam. Ook andere houdbare

producten zijn welkom.

Doet u allemaal mee zodat we weer twee volle winkelwagens bij de voedselbank kunnen bezorgen?

Alvast bedankt voor uw bijdrage

 

De Evangelisatiecommissie

Verspreiding kerstkrant
Zaterdagochtend 15 december 2018 willen we weer de kerstkrant van de gezamenlijk kerken,de ‘Kerst4ing’ ,huis-aan-huis verspreiden in het dorp.
De verspreiding start om 10.00 uur vanuit de Rank bij de Hervormde kerk.
Wij willen u vragen hierbij te helpen !
Geeft u zich op bij Leo Lanser via
busy@ll.nl

 

Kerstkoor

Het lijkt ons leuk om dit jaar tijdens de kerstmorgenviering weer een aantal liederen met een gelegenheidskoor te zingen. We zijn op zoek naar gemeenteleden die met ons mee willen zingen. We oefenen op vrijdagavond 30 november, 7, 14 en 21 december van 19-20 uur.

Voel je vrij om mee te komen zingen ervaring is niet vereist.

Voor meer info of opgeven bel, mail of app even! leokrijgsman77@gmail.com 06-15680758
Namens de liturgiecommissie, Leo Krijgsman

 

 

World Servants
Sinterklaas is weer in het land en dat moet gevierd worden. Hoe kan dit nu beter dan dit te combineren met het goede doel?!  World Servants heeft Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten gevraagd of zij mee willen helpen geld in te zamelen voor de werkvakantie! Uiteraard wilde de Goedheiligman ons helpen en heeft een aantal vrije gaatjes in zijn agenda gevonden. Op zaterdag 1 december van 16.00 – 20.00,  woensdag 5 december van 17.00 – 20.00 en op zaterdag 8 december van 16.00- 20.00 kan hij langskomen om uw ( klein) kinderen een onvergetelijk Sinterklaasfeest te geven! De bijdrage die gevraagd wordt is 25 euro voor een bezoek van een kwartier. Voor reserveringen kunt u mailen naar wsgiessenburg@hotmail.com

 

Top 2000 dienst
16 december as hopen we in de avonddienst weer op massale belangstelling.De top 2000 dienst werd vorig jaar zo enthousiast ontvangen dat de evangelisatiecommissie niet anders kon dan weer een dienst rondom nummers uit de popmuziek te organiseren.
De band 4Tune komt graag bij ons spelen en de dienst wordt geleid door ds. Ries van der Zouwen.
Het thema “Kan iemand het licht aandoen” heeft uiteraard een verbinding met advent, maar ook met veel teksten waar het verlangen naar licht, vrede en een betere wereld in voor komen.
De dienst is bij uitstek geschikt om eens iemand mee te vragen die niet (meer) zo vaak de kerk bezoekt.  We hopen op veel vertrouwde én nieuwe gezichten.

Data ter herinnering
2 december:   Jeugdkerk
2 december    gespreksgroep 16+ Bible and more....
4 december:   Jeugd van vroeger
9 december    catechese 19+
15 december verspreiding kerstkrant
16 december: Jeugdkerk
16 december Top 2000 dienst
11 december: Mannenvereniging
22 december: Licht in de polder – Kerst theater wandeling
23 december: Kinderkerstfeest
28 december: Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. W.J. van Iperen

Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke felicitaties naar Fam Boer  voor hun 40-jarig huwelijk.De bloemen worden weggebracht door Cees Ijzerman.

 

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief, e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

 

Mededeling vanuit de redactie van de nieuwsbrief. Heeft u mededelingen omtrent zieke gemeenteleden, kunt u dit voor vrijdag 17.00 uur doorgeven aan de scriba. Mailadres: scriba.gerkerk@giessenburg.nl.


 

 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |