|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 09-12-2018
www.gerkerk.giessenburg.nl
NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk
in Giessenburg
lid van de Protestantse Kerk in Nederland
NB 50 zondag 9-12-2018 2e Advent In de ochtenddienst gaat Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk voor en in de avonddienst zal Ds. M. Kollenstaart-Muis uit Ottoland onze voorganger zijn.
Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. J. de Visser uit Maassluis voor te gaan en in de avonddienst Ds. R. van der Zouwen uit Sleeuwijk.
Kindernevendienst Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-8 Collecte De opbrengst van de eerste collecte is voor Plaatelijk evangelisatiewerk. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgaven vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds. Gastheer/gastvrouw Vanochtend: Ageeth en Marieke Slob
Oppasrooster crèche Vanochtend: Tessa Klop Volgende week: Bernadet Aantjes
Koffie zetten Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte. De koffie wordt verzorgd door Petra v Tuyl
Zieken en mededelingen vanuit de gemeente Verhuisd binnen de gemeente: Dhr. L. Bor ,  Verhuisd en vertrokken: Arco J. van Pelt  naarDordrecht, Protestants gemeente De Bron in Dordrecht Jasper A. Klip van  naar  Delft. Van de Kerkeraad: Mooi bericht uit Klarenbeek. We zijn dankbaar dat we in de loop van maandag het bericht hebben gekregen dat ds. Yvette Pors het beroep dat op haar uitgebracht is aanvaardt. We bedanken via deze weg de beroepingscommissie voor het vele werk dat hieraan ten grondslag lag. Wim van Oosterom, voorzitter
Van de Kerkrentmeesters We gaan binnenkort het jaar 2018 financieel afsluiten en dan volgt in januari weer een nieuwe actie van Kerk-Balans Van een aantal leden verwachten we nog de gehele of een deel van de toezegging die U voor 2018 gedaan heeft Wilt U dit nakijken in uw administratie zodat we deze bedragen nog bij kunnen schrijven voor het jaar 2018 Diaconie
Aktie voedselbank.
Om met kerst wat extra's voor de gebruikers van de voedselbank te kunnen doen heeft de
Voedselbank Giessenlanden gevraagd of wij weer een inzameling willen houden in de kerk. Op zondag 2 en 9 december zal er daarom weer een winkelwagen in de kerk staan die u kunt vullen.
Op maandag 10 december zorgt de diaconie dat de ingezamelde producten bij de voedselbank worden afgeleverd.
Natuurlijk zien we het liefst dat u houdbare producten voor de afnemers van de voedselbank inlevert.
De volgende opsomming geeft u daarbij wat houvast:
koffie, blikje fruit, pot groenten, blik soep, blikje vis, potje jam. Ook andere houdbare
producten zijn welkom.
Doet u allemaal mee zodat we weer twee volle winkelwagens bij de voedselbank kunnen bezorgen?
Alvast bedankt voor uw bijdrage
Open Huis Eerste Kerstdag Enkele gezinnen willen graag met meer mensen op een gezellige en open wijze bij elkaar zijn. Juist op eerste Kerstdag, als belangrijke Christelijke feestdag. Het Open Huis is van 14.30 uur tot 18.00 uur in zaal 1 van De Rank, Dorpsstraat 55. Er is ruimte voor ontmoeting, spelletjes en natuurlijk is er drinken en hopen we wat lekkers te eten. Daar kunnen we zo mogelijk met elkaar voor zorgen. Mocht u/jij iets willen bijdragen (bijvoorbeeld een pak sap of een doosje chocolaatjes) dan kunt u dit vermelden bij uw opgave. U hoort dan van ons wat er nog nodig is. Ieder is van harte welkom! Graag horen we wie hierbij aanwezig willen zijn. diaconie.gerkerk@giessenburg.nl of diaconie@hervormdgiessenburg.nl
Bedankje Vanuit de Bredero’s hof willen we u hartelijk bedanken voor de vele kaarten en hartelijk medeleven tijdens mijn operatie en revalidatietijd in het ziekenhuis en Gasthuis te Gorinchem. Nogmaals hartelijk dank, ook voor de vele bezoeken. Hartelijke groet van Fennie Harrewijn en echtgenoot A. Harrewijn,  Giessenburg
Orgelrepertoire Zondag 9 december 18.30 uur Voorafgaande aan de dienst kunt u luisteren naar Praeludium & Fuga g-moll van Johann Sebastian Bach. Na afloop van de dienst speel ik een “Andante” van de Tsjechische/Oostenrijkse organist en Kapellmeister Robert Führer (1807 – 1861). Deze orgelcompositie heeft het karakter van een “Pastorale” (= herdersmuziek), passend in deze tijd van het kerkelijk jaar. Met muzikale groet, Sjaak
IJs op de Giessen komt terug!
Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. De een heeft veel met muziek, de ander zoekt de stilte, er zijn praters, en er zijn mensen die de voorkeur geven aan luisteren. Bijbelstudie, gebedskring, een kring, toerustingsavonden, binnen V&T veel smaken om u toe te laten rusten.
Soms proberen we iets nieuws, een andere vorm waar u door geraakt kunt worden. Een primeur… een avond (christelijk) cabaret; Timzingt (u weet wel de zoon van;)) komt speciaal voor u naar Giessenburg (in de gereformeerde kerk). In samenwerking met World Servants organiseren we op vrijdag 22 maart 2019, aanvang 20.00 uur, een avond met een wervelende mix van liedjes en cabaret: hilarisch en mooie liedjes, raak en scherp, eerlijke en tedere poëzie, ontroerend goed cabaret. Het zal gaan over kerk/geloof, onderwijs/opvoeding, liefde/relaties, veranderprocessen/persoonlijkheidsontwikkeling, en over arm/rijk. De doelgroep is (jong)volwassenen (ong 17 jr en ouder).
Bent u erbij? Een kaartje kost EUR 15,00 en de opbrengst komt geheel ten goede aan World Servants. U kunt uw kaarten bestellen via timzingtgiessenburg@gmail.com of via Enrico van Tuijl, Wetering 2 (app of bel 06-23591743). We starten de verkoop eerst binnen Giessenburg en vanaf begin januari ook daar buiten. Maar vol=vol!
De Evangelisatiecommissie Verspreiding kerstkrant Zaterdagochtend 15 december 2018 willen we weer de kerstkrant van de gezamenlijk kerken, de ‘Kerst4ing’ ,huis-aan-huis verspreiden in het dorp. De verspreiding start om 10.00 uur vanuit de Rank bij de Hervormde kerk. Wij willen u vragen hierbij te helpen ! Geeft u zich op bij Leo Lanser via busy@ll.nl
Top 2000 dienst 16 december as hopen we in de avonddienst weer op massale belangstelling. De top 2000 dienst werd vorig jaar zo enthousiast ontvangen dat de evangelisatiecommissie niet anders kon dan weer een dienst rondom nummers uit de popmuziek te organiseren. De band 4Tune komt graag bij ons spelen en de dienst wordt geleid door ds. Ries van der Zouwen. Het thema “ Kan iemand het licht aandoen” heeft uiteraard een verbinding met advent, maar ook met veel teksten waar het verlangen naar licht, vrede en een betere wereld in voor komen. De dienst is bij uitstek geschikt om eens iemand mee te vragen die niet (meer) zo vaak de kerk bezoekt. We hopen op veel vertrouwde én nieuwe gezichten.
Data ter herinnering
30 nov. Maandsluiting Bredero’s Hof, ds. M. Dubbelman 22 december: Licht in de polder Kerst theater wandeling 23 december: Kinderkerstfeest 28 december Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. W.J. van Iperen 08 jan dinsdag Mannenvereniging Paulus. 29 jan dinsdag Mannenvereniging Paulus. 19 febr dinsdag Mannenvereniging Paulus. 19 mrt dinsdag Mannenvereniging Paulus.
Bloemen De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar Mvr Jannie v.d. Dool  De bloemen worden weggebracht door Ans den Breejen.
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief, e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com
Mededeling vanuit de redactie van de nieuwsbrief. Heeft u mededelingen omtrent zieke gemeenteleden, kunt u dit voor vrijdag 17.00 uur doorgeven aan de scriba. Mailadres: scriba.gerkerk@giessenburg.nl.
© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |