|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 16-12-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 51 zondag 16-12-2018

In de ochtenddienst gaat Ds. J. de Visser uit Maassluis voor en in de avonddienst zal Ds. R. van der Zouwen uit Sleeuwijk onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. A. Juffer uit Rhenen voor te gaan en er is geen avonddienst.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-8
In de kerstmorgendienst is er alleen kindernevendienst voor groep 1 en 2 en de kinderen van de crèche die sluiten zich bij ons aan Samen luisteren we naar een verhaal en gaan we met elkaar creatief aan de slag!

Er is jeugdkerk. 3e Advent

Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor Project. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgaven vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:               Hans van der Mey en Martien Rietveld

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Bernadet Aantjes
Volgende week:         Mariëtte Abma

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Corry Wageveld.

 

Zieken en mededelingen vanuit de gemeente
 
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis: 
Br. Fop Hennie Schakel, 
Br. Aart Boer,

Opgenomen in het ziekenhuis te Rotterdam en inmiddels geopereerd zr. Hannie van de Borden, Diaconie:

Open Huis Eerste Kerstdag
Enkele gezinnen willen graag met meer mensen op een gezellige en open wijze bij elkaar zijn. Juist op eerste Kerstdag, als belangrijke Christelijke feestdag. 
Het Open Huis is van 14.30 uur tot 18.00 uur in zaal 1 van De Rank, Dorpsstraat 55.
Er is ruimte voor ontmoeting, spelletjes en natuurlijk is er drinken en hopen we wat lekkers te eten. Daar kunnen we zo mogelijk met elkaar voor zorgen.
Mocht u/jij iets willen bijdragen (bijvoorbeeld een pak sap of een doosje chocolaatjes) dan kunt u dit vermelden bij uw opgave. U hoort dan van ons wat er nog nodig is.
Ieder is van harte welkom!
Graag horen we wie hierbij aanwezig willen zijn. 
diaconie.gerkerk@giessenburg.nl of diaconie@hervormdgiessenburg.nl

Evangelisatie commissie:

KERSTCONCERT DACAPO & RK KOOR INTERMEZZO

Muziekvereniging Da Capo organiseert, evenals voorgaande jaren een Kerstconcert in een sfeervol aangeklede Maranathakerk in Giessenburg.

Het Kerstconcert vindt plaats op zaterdag 22 december. Het Groot Orkest staat onder leiding van Bjorn van Pruijssen. Medewerking wordt verleend door RK Koor Intermezzo onder leiding van Marcel van der Poel. Een mooie avond voor liefhebbers die op muzikale wijze de aanloop naar de kerstdagen willen beleven.

Speciaal voor dit concert hebben Da Capo en Intermezzo een mix van prachtige kerstmuziek en (klassieke) kerstliederen samengesteld. Het programma met onder andere A Christmas Herald, Swing into Christmas en traditionele kerstliederen die door iedereen kunnen worden meegezongen. Het koor van ruim 40 stemmen, afkomstig uit Gorinchem zingt afzonderlijk en ook enkele liederen met het orkest. Onder andere Away in a Manger.

Na afloop is er in De Stigt gelegenheid voor een gezellig samenzijn en een warm drankje.

Aanvang 20.00 uur. De kerk opent haar deuren om 19.30 uur. Toegang gratis.

Verspreiding kerstkrant
Zaterdagochtend 15 december 2018 willen we weer de kerstkrant van de gezamenlijk kerken, de ‘Kerst4ing’ ,huis-aan-huis verspreiden in het dorp.
De verspreiding start om 10.00 uur vanuit de Rank bij de Hervormde kerk.
Wij willen u vragen hierbij te helpen !
Geeft u zich op bij Leo Lanser via
busy@ll.nl

Top 2000 dienst
16 december as hopen we in de avonddienst weer op massale belangstelling.
De top 2000 dienst werd vorig jaar zo enthousiast ontvangen dat de evangelisatiecommissie niet anders kon dan weer een dienst rondom nummers uit de popmuziek te organiseren.
De band 4Tune komt graag bij ons spelen en de dienst wordt geleid door ds. Ries van der Zouwen.
Het thema “Kan iemand het licht aandoen” heeft uiteraard een verbinding met advent, maar ook met veel teksten waar het verlangen naar licht, vrede en een betere wereld in voor komen.
De dienst is bij uitstek geschikt om eens iemand mee te vragen die niet (meer) zo vaak de kerk bezoekt.  We hopen op veel vertrouwde én nieuwe gezichten.

Bedankje
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten  en de felicitaties die wij hebben ontvangen voor ons 40 jarig huwelijk .
Aart en Jacolien

 

Bericht van Sjaak Kazen:
Korte toelichting bij Kerstzangavond 21 december
Op vrijdag 21 december zal er een bijzondere Kerstzangavond plaatsvinden in de “Maranathakerk” te Werkendam.
Naast de koren en solisten zal medewerking worden verleend door het Gebarenkoor “Open handen” o.l.v. Nelly Faber met daarnaast Ellen Both als tolk gebarentaal.
Het is voor het eerst dat wij als koren samenwerken met het Gebarenkoor en tolk gebarentaal om de zangavond ook mee te laten beleven door onze slechthorende / dove medemensen.

 

IJs op de Giessen komt terug!

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. De een heeft veel met muziek, de ander zoekt de stilte, er zijn praters, en er zijn mensen die de voorkeur geven aan luisteren. Bijbelstudie, gebedskring, een kring, toerustingsavonden, binnen V&T veel smaken om u toe te laten rusten.

Soms proberen we iets nieuws, een andere vorm waar u door geraakt kunt worden. Een primeur… een avond (christelijk) cabaret; Timzingt (u weet wel de zoon van;)) komt speciaal voor u naar Giessenburg(in de gereformeerde kerk). In samenwerking met World Servants organiseren we op vrijdag 22 maart 2019aanvang 20.00 uur, een avond met een wervelende mix van liedjes en cabaret: hilarisch en mooie liedjes, raak en scherp, eerlijke en tedere poëzie, ontroerend goed cabaret. Het zal gaan over kerk/geloof, onderwijs/opvoeding, liefde/relaties, veranderprocessen/persoonlijkheidsontwikkeling, en over arm/rijk. De doelgroep is (jong)volwassenen (ong 17 jr en ouder).

Bent u erbij? Een kaartje kost EUR 15,00 en de opbrengst komt geheel ten goede aan World Servants. U kunt uw kaarten bestellen via timzingtgiessenburg@gmail.com of via Enrico van Tuijl, Wetering 2 (app of bel 06-23591743). We starten de verkoop eerst binnen Giessenburg en vanaf begin januari ook daar buiten. Maar vol=vol!

 

 

Data ter herinnering
15 december            verspreiding kerstkrant
16 december             Jeugdkerk
16 december            Top 2000 dienst
16 december              Jeugdkerk
11 december            Mannenvereniging
22 december             Licht in de polder – Kerst theater wandeling
23 december            Kinderkerstfeest
28 december            Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. W.J. van Iperen
6
januari                    16+ groep Bible and more
6 januari                    J
eugdkerk
13 januari                
19+ groep catechese
20 januari                 J
eugdkerk
27 januari
                Kerk-school-gezinsdienst

Bloemen


De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar . zr. Jopie Slob,.
De bloemen worden weggebracht door Jeanet van Houwelingen.
En naar br. Fop Hennie Schakel,   deze worden  weggebracht door Bert Rijneveld

Oproep vazen
Vriendelijk verzoek van de bloemist om de vazen zo spoedig mogelijk weer terug te brengen naar de kerk.
U kunt deze plaatsen bij de voordeur.
Mocht u thuis nog vazen in de kast hebben staan, die u niet meer gebruikt?
Bij de bloemist zijn deze van harte welkom.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief, e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

 

Mededeling vanuit de redactie van de nieuwsbrief. Heeft u mededelingen omtrent zieke gemeenteleden, kunt u dit voor vrijdag 17.00 uur doorgeven aan de scriba. Mailadres: scriba.gerkerk@giessenburg.nl.


 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |