|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 23-12-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 52 zondag 23-12-2018 4e Advent,

In de ochtenddienst gaat Ds. A. Juffer uit Rhenen voor en in de avond is er geen dienst
Kinderkerstfeest: begint om 16.30 uur.
Kerstnachtdienst in de HV kerk Giessen- Nieuwkerk om 21.30 uur
Voorgangers:Ds J.Holtslag en mv L Lanser
Volgende week hoopt in de ochtenddienst  voor te gaan Ds L. de Jong Rotterdam en in de avond is er geen dienst.

Kindernevendienst
Voor de groepen 1-8
In de kerstmorgendienst is er alleen kindernevendienst voor groep 1 en 2 en de kinderen van de crèche die sluiten zich bij ons aan .
Samen luisteren we naar een verhaal en gaan we met elkaar creatief aan de slag!
 
Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor ZWO. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgaven vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend: Jan en Wil 't Lam

Oppasrooster crèche
Vanochtend:   Mariëtte Abma

Koffie zetten

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Camiel en Corine Groffen.

Zieken en mededelingen vanuit de gemeente

 

Hr A van Houwelingen woont nu bij zijn vrouw in de Tiendwaert

Huwelijksjubilea:
Op 17 december jl. waren Piet en Petra Schreuders, 50 jaar getrouwd, en op 18 december jl. waren Ad en Corrie Voorsluijs, ook 50 jaar getrouwd.
Wij feliciteren beide bruidsparen van harte met deze jubilea en wensen hen nog gezegende jaren toe.


Zieken:
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis br. Piet Schakel,  en zr. Jannie van de Berg 
Opgenomen in het Beatrixziekenhuis br. Fop Hennie Schakel,)
Ontslagen uit het ziekenhuis en verhuisd naar Het Gasthuis (kamer 1 - 1e verdieping) ter revalidatie zr. Hannie van de Borden.

Geboren:
Klein, lief, uniek, bijzonder. Een groot wonder!

Dit staat boven het geboortekaartje van Ise, dochter van Nienke Blom en Ronald van Rijswijk.
Ise is geboren op 16 december 2018.
Wij feliciteren de trotse ouders van harte met de geboorte van dochter Ise.

Van de kerkrentmeesters

We gaan binnenkort het jaar 2018 financieel afsluiten, en dan volgt er in januari weer een nieuwe actie Kerkbalans.

Van een aantal leden verwachten we nog de gehele of een deel van de toezegging die U voor 2018 hebt gedaan.  Wilt U dit in uw administratie nakijken, zodat we deze bedragen nog kunnen bijschrijven in het jaar 2018.

Wim de Rover

 

Uit de kerkenraad.

Avonddienst.

Sinds kort betreft één van de onderwerpen die tijdens de kerkenraadsvergadering aan de orde komt de avonddienst. Over het algemeen wordt de avonddienst door een zeer beperkt aantal gemeenteleden bezocht. Zo beperkt dat we als kerkenraad willen stil staan bij de toekomst van de avonddienst. Zo vragen we ons af of we elke week een avonddienst moeten houden in de huidige vorm of dat er andere vormen of soorten diensten zijn. Of dat de frequentie anders moet zijn. Of er meer speciale diensten moeten worden gehouden. Maar ook de vraag waarom het bezoekersaantal in de avonddienst zo zeer beperkt is. En wat de huidige bezoekers trekt om te blijven komen. Om inzicht in deze vragen te krijgen en op basis daarvan te besluiten wat de toekomst van de avonddienst zou kunnen worden gaan een aantal kerkenraadsleden op bezoek bij de gemeenteleden die frequent de avonddienst bezoeken. Zij zullen daar 4 gerichte vragen stellen over het bezoek aan de avonddienst, het mogelijk (deels) verdwijnen van de avonddienst of het in stand houden daarvan. Mocht u, als u niet gewent bent om de avonddienst te bezoeken, toch ook uw mening over de toekomst van de avonddienst met ons willen delen dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt ons bijvoorbeeld informeren over de frequentie van te houden avonddiensten, over de soorten avonddienst die u graag zou willen meemaken, of welke suggesties u heeft voor deze dienst. Naar aanleiding van de gesprekken en mogelijke ideeën uit de gemeente wil de kerkenraad zich bezinnen op de toekomst van de avonddienst op een bezinningsdag in januari. De uitkomst daarvan kan variëren van het in stand houden van de huidige avonddienst tot het afschaffen ervan. En alles wat daar tussenin zit. Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen over de avonddienst mailt u die dan of geef dit schriftelijk (liever niet mondeling) door aan de scriba, scriba.gerkerk@giessenburg.nl

Hartelijke groet,
Wim van Oosterom, voorzitterDiaconie:
Open Huis Eerste Kerstdag
Enkele gezinnen willen graag met meer mensen op een gezellige en open wijze bij elkaar zijn. Juist op eerste Kerstdag, als belangrijke Christelijke feestdag. 
Het Open Huis is van 14.30 uur tot 18.00 uur in zaal 1 van De Rank, Dorpsstraat 55.
Er is ruimte voor ontmoeting, spelletjes en natuurlijk is er drinken en hopen we wat lekkers te eten. Daar kunnen we zo mogelijk met elkaar voor zorgen.
Mocht u/jij iets willen bijdragen (bijvoorbeeld een pak sap of een doosje chocolaatjes) dan kunt u dit vermelden bij uw opgave. U hoort dan van ons wat er nog nodig is.
Ieder is van harte welkom!
Graag horen we wie hierbij aanwezig willen zijn. 
diaconie.gerkerk@giessenburg.nl of diaconie@hervormdgiessenburg.nl

.Evangelisatie commissie
Beste mensen,

De afgelopen tijd heeft in onze kerk het idee de ronde gedaan voor een up date van onze wekelijkse nieuwsbrief. Vanuit verschillende invalhoeken in onze kerk bleek er belangstelling te zijn daarover van gedachten te wisselen.

Vanuit team Evangelisatie willen wij dan ook het initiatief nemen voor een overleg daarover.

Graag willen we voor dit eerste oriënterende overleg, alle mogelijkheden open te houden: laten we ons vrij voelen “in te steken” op frequentie, lay-out, kleurstelling, redactie, kosten, soort-info en misschien veel meer. 

Om eenvoudig tot een afspraak over datum (tijdstip: avond 19.30 uur) te komen doe ik een paar voorstellen:

Woensdag 9 januari, do 10 januari of ma 14 januari. 

Mag ik jullie respons voor 31/12 ?(anders lopen agenda’s toch nog vol !).

Met dank, groet Casper.

 

 

KERSTCONCERT DACAPO & RK KOOR INTERMEZZO

Muziekvereniging Da Capo organiseert, evenals voorgaande jaren een Kerstconcert in een sfeervol aangeklede Maranathakerk in Giessenburg.

Het Kerstconcert vindt plaats op zaterdag 22 december. Het Groot Orkest staat onder leiding van Bjorn van Pruijssen. Medewerking wordt verleend door RK Koor Intermezzo onder leiding van Marcel van der Poel. Een mooie avond voor liefhebbers die op muzikale wijze de aanloop naar de kerstdagen willen beleven.

Speciaal voor dit concert hebben Da Capo en Intermezzo een mix van prachtige kerstmuziek en (klassieke) kerstliederen samengesteld. Het programma met onder andere A Christmas Herald, Swing into Christmas en traditionele kerstliederen die door iedereen kunnen worden meegezongen. Het koor van ruim 40 stemmen, afkomstig uit Gorinchem zingt afzonderlijk en ook enkele liederen met het orkest. Onder andere Away in a Manger.

Na afloop is er in De Stigt gelegenheid voor een gezellig samenzijn en een warm drankje.

Aanvang 20.00 uur. De kerk opent haar deuren om 19.30 uur. Toegang gratis.

 

 

Kidspraise 24 december:

Het begint inmiddels al een aardige traditie te worden.

Ook dit jaar is er weer op 24 december ’s avonds om 19.00 uur een kids kerstpraise.

Alle kinderen, ouders en opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn weer van harte welkom om buiten bij de Rank, rondom allerlei gezellige lichtjes weer mee te zingen met mooie kinder kerstliederen.

Na afloop is er warme chocolademelk en wat lekkers. Voor de gezelligheid mag je een lichtje of lampionnetje mee nemen. Vergeet ook niet om de kleurplaat of de puzzel uit de kerstkrant in te leveren, dan krijg je van ons een leuke verrassing. Tot dan!

 

 

Data ter herinnering
22 december              Licht in de polder – Kerst theater wandeling
23 december              Kinderkerstfeest
28 december              Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. W.J. van Iperen
6 januari                      16+ groep Bible and more
6 januari                      Jeugdkerk

8 januari                      Mannenvereniging Paulus
13 januari                    19+ groep catechese
20 januari                    Jeugdkerk
27 januari                    Kerk-school-gezinsdienst

29 januari                    Mannenvereniging Paulus.

19 febr                        Mannenvereniging Paulus.

3 maart                       Bevestigingsdienst ds. Y. Pors
10 maart                     Heilig Avondmaal

19 maart                     Mannenvereniging PaulusIJs op de Giessen komt terug!

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. De een heeft veel met muziek, de ander zoekt de stilte, er zijn praters, en er zijn mensen die de voorkeur geven aan luisteren. Bijbelstudie, gebedskring, een kring, toerustingsavonden, binnen V&T veel smaken om u toe te laten rusten.

Soms proberen we iets nieuws, een andere vorm waar u door geraakt kunt worden. Een primeur… een avond (christelijk) cabaret; Timzingt (u weet wel de zoon van;)) komt speciaal voor u naar Giessenburg(in de gereformeerde kerk). In samenwerking met World Servants organiseren we op vrijdag 22 maart 2019aanvang 20.00 uur, een avond met een wervelende mix van liedjes en cabaret: hilarisch en mooie liedjes, raak en scherp, eerlijke en tedere poëzie, ontroerend goed cabaret. Het zal gaan over kerk/geloof, onderwijs/opvoeding, liefde/relaties, veranderprocessen/persoonlijkheidsontwikkeling, en over arm/rijk. De doelgroep is (jong)volwassenen (ong 17 jr en ouder).

Bent u erbij? Een kaartje kost EUR 15,00 en de opbrengst komt geheel ten goede aan World Servants. U kunt uw kaarten bestellen via timzingtgiessenburg@gmail.com of via Enrico van Tuijl, Wetering 2 (app of bel 06-23591743). We starten de verkoop eerst binnen Giessenburg en vanaf begin januari ook daar buiten. Maar vol=vol!

Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar  zr. Jannie van de Berg, 
De bloemen worden weggebracht door Margriet Leendertse.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief, e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

 

Mededeling vanuit de redactie van de nieuwsbrief. Heeft u mededelingen omtrent zieke gemeenteleden, kunt u dit voor vrijdag 17.00 uur doorgeven aan de scriba. Mailadres: scriba.gerkerk@giessenburg.nl.


 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |