|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 06-01-2019

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 1 zondag 6 januari 2019

In de ochtenddienst gaat Ds. E.van Wijk uit Sprang-Capelle voor en in de avonddienst zal Ds. R. verkaik uit Hardinxveld-Giessendam onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Dhr. W. Flach uit Gorinchem voor te gaan en in de avonddienst Dhr. P. van Veldhuizen uit Hendrik Ido Ambacht.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-4

Jeugdkerk
Er is vanmorgen Jeugdkerk.

Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor ZWO. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:               Teuni en Cees IJzerman

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Jasmijn Antelo-Slob en Kirsten de Rover    
Volgende week:         Sabine van Geffen    

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Liesbeth IJzerman.


Mededelingen vanuit de gemeente
Bedankje
Wij bedanken u allen hartelijk voor de ontvangen kaarten en felicitaties voor ons 50 jarig huwelijk.
Corrie en Ad Voorsluijs 

Dankbetuiging

Tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn lieve vrouw, zorgzame moeder en trotse oma, Bea van Leeuwen-Kooistra, hebben wij heel veel medeleven mogen ontvangen in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en lieve woorden. Wij zijn u allen daar heel erg dankbaar voor.

Het heeft ons enorm gesteund in deze moeilijke periode en geeft ons weer nieuwe kracht om door te gaan.

Heel hartelijk dank hiervoor.

Henk van Leeuwen

Kinderen en (achter)kleinkinderen

 

jeugd van vroeger
Aanstaande dinsdagmorgen, 8 januari 2019, komt de 'jeugd van vroeger' weer bij elkaar in De Stigt.


Vanuit de kerkenraad

In de eerste plaats wens ik u allen veel heil en zegen toe in dit nieuwe jaar. Ik hoop dat het voor u allen een mooi jaar mag worden. Graag vertel ik u iets over dit jaar. Het belangrijkste is natuurlijk dat we op 3 maart de bevestigingsdienst van Yvette Pors hebben. We hopen van harte dat zij en haar dochter zich bij ons thuis zullen voelen.

Als kerkenraad zijn er een aantal dingen waar we aandacht aan besteden dit jaar naast de komst van Yvette. We denken na over de avonddienst. We zijn bezig om het pastoraat zo in te richten dat we ook bij een veel kleinere kerkenraad (als dat aan de orde zou zijn) nog steeds goed pastoraat kunnen uitvoeren. Maar we hebben ook een andere vergaderstructuur dit jaar. De kerkenraad komt dit jaar 5 keer bij elkaar, op 4 reguliere kerkenraadsvergaderingen en één bezinningsdag. Waar we nu zien dat een moment van bezinning ergens in de kerkenraadsvergadering moet worden gepland en onder grote tijdsdruk staat, hopen we door een dag met elkaar aan de slag te gaan juist veel beter de bezinning tot zijn recht te laten komen. Eén van de vragen waar we als kerkenraad mee aan de slag gaan op 19 januari is de vraag wat het doel is van ons als gemeente. We zijn een gemeente van Jezus Christus, maar wat betekent dat dan concreet? Zijn we een gemeente die het fijn heeft met elkaar en daarmee uit, of ligt er een opdracht voor ons? Als je zo eens wat leest en je verdiept in de materie dan kom je snel tot de conclusie dat elke gemeente van Christus vijf hoofdtaken heeft, dat zijn de volgende:

Heb de Heer, uw God, Lief met heel uw hart.  
Heb uw naaste lief als uzelf.
Ga en maak discipelen.
Doop hen.
Leer hen de geboden te onderhouden.

De vraag die we ons als kerkenraad en gemeente moeten stellen aan de hand van bovenstaande punten is of we een gezonde gemeente zijn. Gezond in die zin dat we in staat zijn om de vijf punten goed ten uitvoer te brengen. En wat hebben we nodig om dat (weer) tot zijn recht te laten komen.

Een interessante discussie voor de kerkenraad maar ook zeker voor ons als hele gemeente. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit eens op een gemeenteavond terug komt. Ik hou u graag op de hoogte.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Wim van Oosterom,voorzitter

 

Nieuws vanuit de kerkrentmeesters
collectebonnen
Aanstaande maandag, 7 januari 2019, kunt u weer collectebonnen kopen.

 

Pastorie

Op 25 februari 2019 verhuist onze nieuwe predikante Yvette Pors van Klarenbeek naar

Giessenburg (naar de pastorie.)

Voordat zij en haar dochter de woning betrekken moet er, buiten de werkzaamheden die zij zelf uitvoeren, een aantal werkzaamheden door ons uitgevoerd worden.

Denk dan onder andere aan:

-           schoonmaak

            Voordat de schilder de eerste en tweede week van februari alle binnenwanden gaat sauzen willen we vrijwilligers(sters) vragen om de pastorie  in januari schoon te  maken.

-           lampen ophangen

-           laminaat repareren

-           rolgordijnen vervangen Tevens vragen we vrijwilligers voor  diverse werkzaamheden

Kortom een klussenteam is welkom.
Wilt u helpen, neemt u dan contact op met Piet de Bruin.

Telefoonnummer       0646115000 of 0184651736

 

Nieuws vanuit de liturgiecommissie
week van gebed  20 – 27 januari 2019

 Dit jaar wordt er weer in navolging van een traditie van meer dan 100 jaar, een internationale week van gebed georganiseerd. Het thema dit jaar is: "Recht voor ogen".

De christenen uit Indonesië hebben dit jaar het thema gekozen. Ze bidden ook om eerlijke behandeling in hun land.

De kerken in Giessenburg doen hier samen aan mee.   

De gebedsbijeenkomst in de Maranathakerk is op

Woensdag 23 januari 2019.

Dag thema:"ZORG VOOR DE AARDE".

We lezen: Jeremia 10 vers 12-16 en Marcus 16 vers 14-15

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

 

Voor jongeren is er een Prayernight op  

Vrijdag 25 januari 2019  

 Locatie:Oude School, Oudkerkseweg 18,  Giessen-Oudekerk 
 
Inloop: 19.00 uur, Start avond 19.30 uur
afsluiting 20.45 in de grote zaal, 21.00 uur einde. Thema: "Recht voor (jouw)ogen

 Het is mogelijk om zelf gebedsonderwerpen in te brengen. Alleen stil meebidden is ook fijn.

We hopen dat u er bent op één of meerdere avonden.

 

Data ter herinnering
6 januari                      16+ groep Bible and more
6 januari                      Jeugdkerk
8 januari                      Jeugd van vroeger
8 januari                      Mannenvereniging Paulus
12 januari                    Concert Shine t.b.v world servants

13 januari                    19+ groep catechese
20 januari                    Jeugdkerk
27 januari                    Kerk-school-gezinsdienst
29 januari                 Mannenvereniging Paulus
19 februari                  Mannenvereniging Paulus
3 maart                       Bevestigingsdienst ds. Y. Pors

10 maart                     Heilig Avondmaal
19 maart                     Mannenvereniging Paulus


Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com


 

Overige mededelingen
Interkerkelijkkoor “Aqua Viva” Giessenburg

Op woensdag 9 januari 2019 houdt interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’ een open avond. Aanvang 20.00 uur. We beginnen met thee/koffie, waarna we gaan zingen o.l.v. onze dirigent Martin Klop. Een ieder is hartelijk welkom, evenals nieuwe koorleden. Onze repetities worden gehouden in ‘De Rank’, Dorpsstraat 57 te Giessenburg. De normale repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30  tot 22.00 uur.                                       

Voor info zie onze website: aquavivagiessenburg.nl                             

  

 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |