|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 13-01-2019

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 3 zondag 13/01/2019

In de ochtenddienst gaat Dhr. W. Flach uit Gorinchem voor en in de avonddienst zal Dhr. P. van Veldhuizen uit Hendrik Ido Ambacht onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Dhr. J. Bos uit Rotterdam voor te gaan en in de avonddienst Ds. H.P. de Goede uit Werkendam.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1-8

Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor ZWO. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Toelichting bij de eerste collecte
De 1e collecte van vanmorgen is bestemd voor Woord en Daad, thema Wonderschoon.

Veilig water om te drinken, zeep om je mee te wassen, een schone wc; voor ons is het heel normaal. Maar in veel landen waar Woord en Daad werkt is dit een luxe. Jaarlijks sterven er dan ook 500.000 kinderen onnodig aan diarree. En ruim 2 miljard mensen wereldwijd hebben thuis geen toegang tot schoon drinkwater. Daarom zetten we ons in voor een schone leefomgeving en een gezonde toekomst voor iedereen! Op scholen en in dorpen. En in samenwerking met overheden, waterschappen en het bedrijfsleven.

 

 

 

 

 

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:               Hilda en Ad Krijgsman

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Sabine van Geffen
Volgende week:         Mariette Abma

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Petra van Tuijl.


Uit de pastorie

Rond de kerstdagen las ik voor de mensen de teksten van Johannes.Dat in het begin het Woord was.Later dacht ik:welk Woord was dat dan?Wat zou onze Heer als eerste uitgesproken hebben?

In het begin van dit jaar waren mijn woorden vooral nieuwe adressen,cijfers en maten, meters gordijnen, handen die hard werden van sjouwen en klussen. Mijn nieuwe begin is hoopvol, maar ook best onzeker. Waar zal dit toe leiden en wat laat ik achter? En terwijl ik dozen vul, denk ik aan God, die een hele Schepping maakte. Hoopvol. Onzeker? Nee, dat toch niet. God weet wat Hij begonnen is en Hij kent daarvan het einde. Toen Hij de aarde maakte was dat zoveel meer dan een verhuizing. Het was het begin naar een toekomst van vrede en gerechtigheid.

In de joodse traditie zegt men dat dat eerste Woord de Thora was. Thora betekent: ‘woord dat mensen richting geeft’. Dat zijn dus woorden van goedheid. Want je stuurt mensen niet in de verkeerde richting.

Als de volgende doos gevuld is, komt Shelina binnen. Vol verwondering constateert ze dat alle dozen door elkaar staan. De zolder, de slaapkamer, de garage. En toch, vol richting. Straks zullen ze, met hun inhoud, precies komen waar ze horen. Net als wij. Dezelfde mensen, een nieuw begin; aangestuurd.

Ds. Yvette Pors


Zieken en mededelingen vanuit de gemeente

 Zieken:Afgelopen maandag is Br. Aart Boer  opgenomen in het Beatrix ziekenhuis voor opnieuw een operatie aan zijn knie.Zoals het zich laat aanzien zal hij nog minimaal 2 weken in het ziekenhuis moeten blijven. Hij ligt op afdeling 4 Noord, kamer 423.

Sascha Romeijn,  is overgeschreven naar N.Hervormde Gemeente Giessen Nieuwkerk
 
Verhuisd binnen de gemeente:
Marjan Aantjes vanuit Leiden naar Giessenburg
Zr. A.G.Swets-v.d.Bout, naar  Giessenburg
Zr.  H.v.Houwelingen-Bakker naar Hardinxveld-Giessendam

 

Data ter herinnering
12 januari                    Concert Shine t.b.v world servants
13 januari                    19+ groep catechese

14 januari                    1ste clubavond 2019 groep 5-8

20 januari                    16+ Bible and more

20 januari                    Jeugdkerk

27 januari                    16+ Bible and more

27 januari                    Kerk-school-gezinsdienst
29 januari                    Mannenvereniging Paulus

1 februari                    Sirkelslag

2 februari                    Erwtensoepactie

3 februari                    Jeugdkerk

3 februari                    16+ Bible and more

10 februari                  19+ catechisatie


9 februari                    Mannenvereniging Paulus
3 maart                       Bevestigingsdienst ds. Y. Pors

10 maart                     Heilig Avondmaal
19 maart                     Mannenvereniging Paulus


Bloemen
De bloemen gaan met onze  hartelijke felicitaties naar br. A. Schreuders, Schoolstraat 7.
De bloemen worden weggebracht door Janny van Harten.


 

Nieuws vanuit Vorming & Toerusting

Thema-avond Geloofsopvoeding - Staan in deze wereld - HGJB

Donderdag 31 januari 2019

Geloven lijkt niet meer zo vanzelfsprekend in onze tijd. Het stelt je als gezin en gemeente voor de vraag hoe je je verhoudt tot de niet-christelijke samenleving om je heen. Wat doe je als je kind wordt uitgenodigd voor een feestje waar je niet achter kunt staan?

Hoe ga je om met situaties die niet stroken met de christelijke normen en waarden?

Hoe maak je je kinderen weerbaar om als christen te leven? Welke keuzes maak je bewust wel of juist niet? Wat zegt de Bijbel over de verhouding tot de wereld om je heen?

Het wordt een interactieve avond met een Bijbelstudie, informatie over het thema, ouders ontvangen handvatten om beslissingen te nemen, gaan onderling in gesprek om ervaringen te delen en bemoedigen elkaar om samen sterk te kunnen staan.

De avond wordt verzorgd vanuit de HGJB.

Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee in de Rank, de avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. U kunt zich voor deze V&T avond aanmelden bij: enricowendy@van-tuijl.com Graag vóór 21 januari 2019. Namens de drtie kerken van harte uitgenodigd!

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,
e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com


 


 

 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |